بوسه خوش شانس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

بوسیدن و عشقبازی کردن آن را با خیابان تاریخ روز بتس خود را، اما دان 'T را فشار دهید شانس خود را بیش از حد زیاد و گرفتار بوسیدن توسط چشمان کاوشگر Leprechaun فضول و مردم دیگر راه رفتن توسط

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SeductionGirlLoveGirlsLuckyKisses