ماهیگیر خوش شانس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   101 90.91% with 11 votes

گرفتن به عنوان بسیاری از ماهی ها که شما می توانید قبل از زمان اجرا می شود خارج. نمره شما بالاتر است، بیشتر به شما می توانید در فروشگاه در مورد خاص مفید می گذرانند.

کنترل بازی:

پایین کلید فلش برای راه اندازی قلاب ماهی گیری. کلید فلش بالا به قطع خط، اگر شما قیچی آیتم.

GoldWaterFishFishingLuckyFisherman