May mắn Builder Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Giúp các nhà xây dựng để đạt được đống cát. Loại bỏ các khối gỗ để giải phóng đường. Di chuyển nhanh hơn để có được một điểm số cao hơn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleAndroid DefaultLuckyBuilder