دوست داشتنی پارک نقطه تفاوت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   44 50% with 8 votes

شما نیاز به شناسایی تفاوت کلیک کنید و آن را برای گرفتن امتیاز
برای هر کلیک صحیح 50 امتیاز به رتبه بندی شما اضافه خواهد شد تا
و همچنین این کار را با خانواده خود لذت ببرید و به اشتراک گذاری با دوستان خود < / P>

کنترل بازی:

این بازی با موس بازی تنها.

DifferenceAndroid Girls