CADENCE را دوست دارد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

دختر تنها در حال تلاش برای پیدا کردن عشق. از بین بردن

کنترل بازی:
کلید های WASD و یا Arrow به حرکت می کند. ماوس را به ارتباط برقرار.

Default