تعطیلات تابستان دوست داشتنی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بوسه دوست پسر واقعا زیبا خود را در ساحل! همه پسران دیگر خواهد شد به دنبال و تلاش برای بدست آوردن عشق خود را به طوری کمک به دوست پسر خود را از آنها دور نگه دارید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlLoveLovelySummerVacation