تسویه حساب دوست داشتنی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

کمی خیره به روز آفتابی خود را با این رقم تسویه حساب عیار بیاورید. تسویه حساب شایان ستایش است مقدار زیادی از لوازم جانبی و گزینه هایی مانند زمینه های مختلف، مانی نقاش، رنگ پوست، تتو، دهان، چشم و خیلی بیشتر به شما جذابیت.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsMouse SkillAnimalGroomingLovelyPony