Đáng yêu mẹ để trở thành Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Sử dụng kỹ năng tuyệt vời phong cách của bạn để làm cho người mẹ này tương lai tốt nhất của cô. Nếu không cho cô ấy làm điều đó cho em bé người xứng đáng là một người mẹ tìm kiếm tốt khi nó đến vào thế giới. Mang thai, nhưng trong phong cách!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

GirlDress UpLovely