شگفت زده دختر دوست داشتنی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

شکرگذاری در حال آمدن است تا به زودی و با مادر Rachaels بسیار مشغول آماده شدن برای مهمانی شام شکرگزاری. Rachaels مادر تمام دوستان و بستگان او را برای حزب دعوت کرده است. از آنجا که بسیاری خود را از کار راشل برای کمک شما خواسته است برای تکمیل تمام وظایف قبل از مادرش می یابد. راهنما راشل تعجب مادر او و او را خوشحال. شما باید برای تکمیل تمام وظایف در محدودیت زمانی داده می شود. با استفاده از نکات در مورد شما گیر در هر نقطه.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlGirlsLovelyDaughterSurprise