دوشیزه یا زن جوان عروس دوست داشتنی لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   13 25% with 4 votes

این دوشیزه یا زن جوان عروس دوست داشتنی نگاه جدید کامل با انتخاب همه از لباس و لوازم جانبی را لذت بخش خود را. این حزب دارای یک تم منحصر به فرد، بنابراین شما می توانید لباس تا این دوشیزه یا زن جوان عروس در هر چیزی که شما دوست دارید. فقط مطمئن شوید که شما دان تی 'اجازه دهید او را به عروسی فوق العاده در هر لباس و لوازم جانبی. خواهد بود تمام انواع مختلف از لباس وجود دارد به پوشیدن که همه باید او را نگاه افسانه برای بهترین دوستان او عروسی.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpChurchDress UpMaidLovelyBrides