نوارهای دوست داشتنی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

F می خواهید در سبک در این فصل، از سر تا پا، و سپس شما قطعا باید همه چیز در مورد از trendiest مدل مو بافته یاد بگیرند که شما می توانید سبک لباس شیک بهار خود را با. لذت بردن از!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlDress UpAndroid LovelyBraids