داستان عاشقانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   134 76.47% with 17 votes

به نوبت، با یکی از محبوب به دل و جرات گلبرگ از یک flower.The که زمان آخرین گلبرگ wins.Each را plucks است، شما می توانید یک یا دو گلبرگ همسایه از flower.To برنده عزیز یک دل 'را انتخاب کنید، شما باید برای موفقیت در بازی به عنوان در غیر این صورت یکی از محبوب خود را با شخص دیگری بروید.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlLoveFlowerGirlsStory