عشق داستان نقطه تفاوت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   167 69.57% with 23 votes

یافتن پنج تفاوت بین دو عکس. اثر هنری خوب، اثر آرامش بخش. با کلیک بر روی 5 چیزهایی که شما بین دو عکس مختلف برای پیشبرد به سطح بعدی.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleDifferenceAndroid LoveStorySpot