Tình yêu Quest Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   60 100% with 6 votes

Mục tiêu của trò chơi bao gồm trong việc hình thành đường dây của ba mặt hàng giống nhau.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

PuzzleMouse SkillGirlMatching LoveGirlsQuest