Tình yêu đầu bếp Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Alyssa đã mời Alan để có bữa ăn tối tại nhà cô ấy, cô ấy rất lo lắng và bạn phải giúp cô đặt một cái bàn đẹp và chuẩn bị các món ăn như bạn được hiển thị.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

KidsGirlFoodDecorateCookingGirlsLoveChef