Mất Shark Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   2612 68.42% with 38 votes

Cơ động theo cách của bạn thông qua một hang động dưới nước và ăn cá trên đường đi. Tránh các bức tường ở tất cả các chi phí và thu thập các đặc biệt cực kỳ cá mập mở điện

Điều khiển:

Nhấn và giữ nút chuột trái để làm cho cá mập bơi của bạn cao hơn và phát hành để bơi thấp hơn để tránh các bức tường hang động.

Mouse SkillFishObstacleCollecting Side ScrollingSwimmingSharkScienceLost