کوسه گمشده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2612 68.42% with 38 votes

مانور راه خود را از طریق یک غار زیر آب و ماهی خوردن در طول راه. اجتناب از دیوار در همه هزینه ها و جمع آوری ویژه و فوق العاده کوسه قدرت

کنترل بازی:

پایین نگه دکمه سمت چپ ماوس را به کوسه شنا بالاتر است و آزاد برای شنا کردن پایین تر برای جلوگیری از دیوارهای غار.

Mouse SkillFishObstacleCollecting Side ScrollingSwimmingSharkScienceLost