Loopsy عروسک زمین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

واحد اندازه طول نخ و ریسمان کوچک Loopsy در یک سرزمین پر از شگفتی های جادویی، خانه های رنگ روشن و لباس شایان ستایش زندگی می کند! امروز او را در یک مهمانی تولد در زمین های loopsy و می خواهد به نگاه روشن و شایان ستایش! را انتخاب کنید از ناز loopy مو، لباس کمی روشن و لوازم جانبی مو سرگرم کننده در این ناز لباس تا بازی!

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

GirlDress UpAndroid GirlsDefaultLoopsyLandDolls