تنها دل ایمو emo بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

گاهی اوقات شما افسرده به دلیل آن به نظر می رسد مانند هر کس دیگری تا به BFF یا BF به جز شما. اجازه بدهید این بازی شما شرکت نگه دارید تا زمانی که شما پیدا کردن کسی که شما واقعا می تواند به اویختن با لذت بردن از! نمی توان افسرده، اما لذت بردن از موسیقی و لباس را به تناسب شیوه زندگی ایمو emo خود را.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpLonelyHearts