Bạo loạn ở London Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Tham gia các cuộc bạo loạn khi họ quét qua London gây ra sợ hãi và phá hoại trên con đường của họ. Chạy cửa hàng, đốt xe ô tô và thoát khỏi cảnh sát để đánh bại từng cấp!

Điều khiển:
Trong game

Arcade Evade Violence