اتومبیل کوچک مخصوص تاکسی لندن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

این ها 'روز اول خود را در کار خود به عنوان راننده اتومبیل کوچک مخصوص تاکسی، در شهر بزرگ لندن. شما به حالت از را انتخاب کنید، شما می توانید آن را ثابت بازی و ببینید که چقدر ثروت شما می توانید جمع آوری بیش از یک دوره طولانی از زمان؟ یا شما می توانید سریع پنج دقیقه نسخه و بازی را ببینید اگر شما می توانید ثروت بیشتر از هر کس دیگری در سراسر جهان جمع آوری. هر دو حالت با ویژگی های نمره بالا می آیند.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - سرعت بخشیدن به انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - جهت کاربری پایین کلید فلش - معکوس.

Role PlayingDrivingStreetLondonMinicab