پارکینگ کابین لندن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   83 72.73% with 11 votes

شما برنده 'تی از دست سوت بالا سخت تن به تن از مشتریان خود، اما رسیدن به او دشوار است. در پارکینگ کابین لندن، هدف خود را در هر سطح به حرکت در خیابان های لندن و پارک در مقابل زن نقطه یک تاکسی. ترافیک به گول زدن وجود دارد، مردم به طور نادرست پارک و فضاهای پارکینگ تنگ است. cabbie استفاده از مهارت های خود را به اطراف موانع مانور و رسیدن به مسافر خود را بدون توفنده. داشتن چند جای زخم ها خوب هستند، اما اگر شما بیش از حد باعث آسیب به کابین، شما باید برای سعی مجدد سطح. دریافت کابین خود را در فضای مشخص شده پارک شده قبل از زمان اجرا می شود به ضرب و شتم سطح و مسافر بعدی خود را

کنترل بازی:

با استفاده از کلید های arrow به رانندگی تاکسی است. انتخاب کنید تا به مشتریان و پیروی از دستورات روی صفحه نمایش به آنها را رها کردن.

DrivingParking