اتوبوس لندن 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   123 80% with 15 votes

آماده به خود خیابان های لندن دوباره!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow خود را به رانندگی اتوبوس.

DrivingParkingLondon