لولا پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1012 45.45% with 22 votes

در بازیهای ما، برای دختران ما توانسته اند به لباس انواع حرفه ای، اما هرگز به کسی که در سیرک کار می کند بوده است. در این مد بازی حرفه ای، ما قادر خواهد بود به لباس لولا، یک حیوان تامر که است که با داشتن سرگرم کننده با همه حیوانات خود را.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpLola