LOL khối Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   99 50% with 18 votes

LOL khối là vui vẻ phù hợp với hai trò chơi. Mục tiêu của bạn là để phá vỡ nhóm của các khối màu tương tự và don 't cho họ để đạt đến đỉnh của các trò chơi.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleAndroid DefaultBlocks