بلوک LOL بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   99 50% with 18 votes

بلوک LOL سرگرم کننده است مسابقه دو بازی. هدف شما این است برای شکستن گروهی از بلوک های رنگی مشابه و دان 'تی اجازه دهید آنها را برای رسیدن به بالا از بازی ها.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAndroid DefaultBlocks