Lockerhorn بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

یسوعیان! این یکی دیگر از کسانی که بازی ها را از یکی از پیکسل کامل استودیو Nitrome کلاسیک است. شما باید کمک به او به عنوان Lockerhorn قبیله خود را از یخ بزرگ و یا گرفتن دوستان. یافتن راه خود را از گنج پیکسلی از بهترین های مبتنی بر فلش بازی مرورگر از گذشته تا کنون. شما باید بسیار کمک Lockerhorn به مدیر!

کنترل بازی:
دستورالعمل ها: حرکت: WASD / کلیدهای پیکان

Action