Khóa N tải Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   82 80% with 10 votes

Thành phố của bạn đang bị tấn công, Bây giờ công việc của bạn của nó như là một bắn tỉa để loại bỏ tất cả các mục tiêu trong thời gian nhất định và cứu người của bạn.

Điều khiển:
Không gian thanh - Để phóng to và thu nhỏ
Phím chuột -. Để bắn
Nhấn A -... Để ẩn tại thời điểm báo
Press S-Để sao lưu trong hành động
Nhấn R - để tải lại.

ShootingActionShoot 'em UpSniperKillingFirst Person ShooterGunsViolenceLockLoad