Tải Up Và Kill Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   12147 72.02% with 168 votes

Một trò chơi nhanh chóng tìm ra cách để tải các vũ khí và sau đó giết chết các tù nhân. Ngắn, nhưng Gorey.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ActionGoreKillingSwordGunsViolenceLoad