Sống chết Tower Defense Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   91 90% with 10 votes

Zombie tháp quốc phòng với 8 tháp khác nhau, 12 bản đồ và 600 sóng trong tổng số.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi bởi chỉ có chuột.

StrategyDefensePurchase Equipment UpgradesZombiesDefendUndeadTowerAndroid Living