کوچکترین فروشگاه حیوان خانگی 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1583584 73.05% with 2167 votes

آماده تیم گلبرگ های بنفش رنگ برای طلا! این ها 'زمان به ضربه عرصه برای کوچکترین PET SHOP بزرگترین ستاره رقابت و این بار حیوانات خانگی خود را در کانون توجه!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

FlyingMouse SkillObstacleAnimalBirdsLittlestShop