شاهزاده خانم پری دریایی کوچک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   13 25% with 4 votes

آیا شما تا به حال داستان پری دریایی به عنوان خوانده شده؟ پری دریایی بسیار مرموز است. آنها بسیار مهربان، زیبا و آماده برای کمک به دیگران هستند. آیا شما دوست داری به این پری دریایی زیبا و دوست دارید به آنها مراجعه کنید؟ بیا اینجا به بازی این بازی، شما پری دریایی دلربا را ببینید. کمک لباس او را تا برای تبدیل شدن به یک پری دریایی شیک و fashional!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlDress UpFantasyPrincessGirlsLittleMermaid