Ít Cookie Maker Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   50 100% with 5 votes

Bạn không cần phải là một tổng thể cookie để làm bánh hình động vật hoặc tim! Bây giờ bạn sẽ thấy cách dễ dàng để nấu ăn nó, tất cả bạn cần là để khuấy động các thành phần và chọn hình dạng bạn muốn! Cho phép bắt đầu!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

GirlFoodDecorateGirlsLittleCookieMaker