Ít Bunny: Chạy và nhảy Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Lấy cà rốt và tránh rơi để có được điểm số cao nhất. Chạy và nhảy với các chú thỏ, có được một jetpack hoặc cánh và bay.

Điều khiển:
Trong game

Adventure Evade Platforms Collecting Jumping Bunny