LISAS زمستان مد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

لیزا گذشته، تعطیلات طولانی خود را با او دو بهترین دوستان به سر برد. در این مد بازی نوجوان، شما قادر خواهید بود تا بطور منظم احساس funnest لحظه از وقت آزاد خود را و او را برای رفتن به خرید و یا به مهمانی، لباس پوشیدن.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpLisasWinterFashion