Thịt sư tử bắt trò chơi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   62 75% with 8 votes

sư tử này đang đói và anh đang cố gắng nắm bắt ăn trưa của mình, nhưng anh ấy không thích đậu phộng.

Điều khiển:

sử dụng chuột để tương tác.

KidsMouse SkillGirlAnimalFoodTiming