'لیلی ساز پیتزا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

لیلی به شما بهترین دستور العمل پیتزا بگیریم. هر مرحله یک چالش است. شما نیاز به انجام این کار قبل از زمان اجرا می شود خارج. پیگیری مشاوره لیلی 'و طبخ پیتزا خوشمزه ترین!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingKidsGirlMatching FoodCookingLily-sPizzaMaker