مانند مانند سپر ها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

یک افسانه کوچک از موبایل و کامپیوتر بازی تقلید مسخره امیز بازیگران Hyrule 'هیولا حداقل دوست!

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت می کند.

ActionEvadeMedievalKnightCollecting LikeLikesShields