بال نور بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

دانلود بازی به سبک تیرانداز هواپیما عمودی.

کنترل بازی:
کلید فلش - برای حرکت Z
-. به ساقه
به X - برای استفاده از بمب P
- مکث.

ArcadeShootingEvadeShoot 'em UpFlyingSpaceshipSpace InvadersLightWing