Cuộc sống của một ngôi sao Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Nhìn thấy những loại quần áo một ngôi sao có.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

KidsGirlDress UpGirlsLifeStar