Thư từ lâu đài Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   2416 60% with 40 votes

Ba trò chơi đố gây nghiện trong một. Nicole nói đến lâu đài sau khi cha cô 's chết và cô ấy cần phải giải quyết một số bí ẩn. Giúp Nicole tiết lộ bí mật cũ.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

CastleAndroid Hidden ObjectsDefaultLetterFrom