مسابقه مرگبار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

خوش آمدید به مسابقه مرگبار! بازی مسابقه نهایی، بر اساس در سراسر 3 مکان های هیجان انگیز می بیند شما را در چرخ دستی های معدن، Lawnmowers و چرخ دستی ¬ های خرید مسابقه! جمع آوری سکه و پایان به همان سرعتی که ممکن است به کسب امتیاز برای ارتقاء!

کنترل بازی:
تا کلید فلش - سرعت بخشیدن به انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - موجودی کاربری پایین کلید فلش - ترمز.

DrivingObstacleCollecting LethalRacing