اجازه دهید بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

بیا، اجازه بدهید در 's برو jaywalking به! دریافت به عنوان بسیاری از مردم در سراسر خیابان را به عنوان ممکن است. ترافیک دوج سرگرم کننده در این بازی مینی. امتیاز است که چگونه بسیاری از مردم شما را در سراسر خیابان و چه مقدار از زمانی که شما را به انجام این کار. محاسبه

کنترل بازی:
کلیدهای جهت دار

را اجرا کنند. فاصله به پرش و انتخاب کنید تا / رها کردن مخروط ترافیک

ArcadeStickFunny