اجازه دهید آن را برف! بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

اوه خدای من! 3 متر در خارج از برف وجود دارد و شما می خواهید به بیرون رفتن با دوستان خود به فرشتگان برف اما مادر خود را می خواهد شما را به بیل برف در خارج از کلبه برای اولین بار. برخی از لباس های گرم زمستان و لوازم جانبی را انتخاب کنید و پدر خود را 'snowblower از گاراژ به پاک کردن همه برف به همان سرعتی که امکان پذیر است! از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را کلیک کنید زبانه ها رده برای انتخاب مواردی که می خواهم!

Dress UpGirlsGirlWinterDressSnowDress Up