Leonardo Dicaprio nổi tiếng Makeover Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   62 75% with 8 votes

Chúng tôi đã được gọi đến để yêu thích cho tất cả thời gian của chúng tôi từ bộ phim Titanic Leonardo DiCaprio là một thay đổi hoàn toàn. Giúp anh ta để chọn những quần áo, phụ kiện và trang điểm để mặc để ông có thể đi đến sự ra mắt bộ phim lớn tiếp theo trong phong cách.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

MakeoverCoolCelebrityTitanicCelebStarMakeMakeoverLeonardoDicaprio