لگو مرد عنکبوتی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   34682 80.84% with 428 votes

لگو مرد عنکبوتی اجرای آنلاین است.

کنترل بازی:
فلش کردن - پرش. پیکان رو به پایین - اسلاید. نوار فضا - وب سایت.

ObstacleSuper HeroAdverJumping