افسانه از ماسک طلایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11121 84.09% with 132 votes

پیدا کردن همه اشیاء ذکر شده در صحنه در درون محدودیت زمانی. بهتر شی با کیفیت بازی یافته است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Android Hidden ObjectsDefaultLegendGoldenMask