افسانه کورا : و زمان آخرین پایه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   13 25% with 4 votes

این faceoff نهایی بین کورا و آمون است! خواهد آمون و Equalists یا کورا و خم پیروز می شود؟ آن است تا به شما در این عمل، به ماجراجویی و استراتژی بازی آنلاین. استفاده از کلید های فلش به حرکت در سراسر سیستم عامل . مطبوعات فاصله به استفاده از خم شدن قدرت . استفاده از فلش به پرش را بیش از چی بلاکرها، و دکمه پایین به اردک تحت آزمون Chi- مسدود کننده .

کنترل بازی:
در بازی

Funny Legend-of-korra