پا شبیه سازی جراحی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

شما همیشه می خواستم برای تبدیل شدن به یک دکتر؟ در حال حاضر شانس خود را به اثبات مهارت های خود را است. کار شما این است برای انجام یک عمل جراحی پا. دستورالعمل ها را دنبال و به ما اجازه شروع می شود. از آن لذت ببرید و لذت بردن از این بازی عمل جراحی. با موس خود را برای کمک به بیمار خود را.

کنترل بازی:
در بازی

Other Girl Simulation Surgery Surgery Simulation