Rời khỏi Quốc gia Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   31 75% with 4 votes

Giúp Sarah và Douglas tìm cuộc sống mới và bạn bè trong khách sạn mới của họ trong các vùng nông thôn Pháp!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingFoodFood ServingGirlsLeavingCountry